เซี่ยเหมิน ฐานการผลิตหลอดไฟ LED ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เซี่ยเหมิน ฐานการผลิตหลอดไฟ LED ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมืองเซี่ยเหมินตั้งเป้าหมายก่อสร้าง “ฐานการผลิต หลอดไฟ LED ที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ภายในปีพุทธศักราช 2564 อุตสาหกรรม LED ของเมืองเซี่ยเหมินนั้นถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ และยังเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเมือง