Solar API เทคโนโลยีใหม่ของ Google สิ่งที่ช่วยคำนวณการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทั่วโลก

Solar API เทคโนโลยีใหม่ของ Google สิ่งที่ช่วยคำนวณการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทั่วโลก Solar API เทคโนโลยีใหม่ของ Google สิ่งที่ช่วยคำนวณการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทั่วโลก ย้อนกลับไปในปี 2015 Google ได้เปิดตัวProject Sunroofซึ่งเป็นเลเยอร์แผนที่อันชาญฉลาดที่รวมตำแหน่ง