Magnetic Track คืออะไร?

Magnetic Track คืออะไร? แสงเป็นจิตวิญญาณหนึ่งของพื้นที่ ในช่วงสองปีที่ผ่านมาโคมไฟแบบรางแม่เหล็ก (Magnetic Track Rail) ได้รับความนิยมอย่างแท้จริง ด้วยการออกแบบที่ดูเรียบง่าย สามารถตอบสนองความต้องการแสงสว่างและ Mood and Tone ของแต่ละพื้นที่และบ้านที่แตกต่างกัน