ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบออฟกริด

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบออฟกริด ระบบออฟกริด (Off-grid system) เป็นระบบที่เรียกได้ว่าเป็น Stand alone คือไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหลักเพื่อใช้งานได้ และจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่เป็นกำลังหลักเพื่อนำมาแปลงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับจึงจะใช้งานได้ระบบ โซล่าเซลล์ แบบนี้เหมาะกับการนำไปติดตั้งใช้งานสำหรับพื้นที่ทุรกันดารที่อาจยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง เช่นบ้านสวน บ้านพักผ่อนตากอากาศของครอบครัว รีสอร์ท