โคมไฟ LED (Lighting Fixture Led)

โคมไฟ LED (Lighting Fixture Led) โคมไฟ LED ที่ใช้กับราง Magnetic track Light นั้นถูกออกแบบให้มีแถบแม่เหล็ก (Magnetic Bar) ที่ตัวอะแดปเตอร์