สิทธิพิเศษจาก Facebook และ Instagram

สิทธิพิเศษจาก Facebook และ Instagram สิทธิพิเศษจาก Facebook และ Instagram Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram ได้ประกาศว่าผู้ใช้สามารถชำระเงินสำหรับการยืนยัน blue