7 ข้อเสียที่ควรรู้ก่อนติดตั้งโซล่าเซลล์

7 ข้อเสียที่ควรรู้ก่อนติดตั้งโซล่าเซลล์ 7 ข้อเสียที่ควรรู้ก่อนติดตั้งโซล่าเซลล์ เมื่อพูดถึงพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ประโยชน์ของโซล่าเซลล์มีผู้คนมากมายมักจะพูดถึงการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนตามธรรมชาติ ทำให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว และไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นอันตรายต่อผู้คน ข้อเสียของโซล่าเซลล์คืออะไร ? มีอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับโซล่าเซลล์หรือไม่ ? มีผลเสียอย่างไร ? 1.