2 ข้อสิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้ที่เกี่ยวกับโซล่าเซลล์

2 ข้อสิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้ที่เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ 2 ข้อสิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้ที่เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ได้กลายเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีแนวโน้มในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนแทนแหล่งพลังงานจากเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไปหรือเรียกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล ศูนย์กลางของการเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ คือ โซล่าเซลล์ ซึ่งเปลี่ยนแสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานได้ ในบทความนี้ เราจะสำรวจข้อเท็จจริงที่สำคัญสองประการเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ความก้าวหน้าในด้านประสิทธิภาพและผู้ใช้มีกำลังในการจ่ายค่าติดตั้งโซล่าเซลล์ก่อนได้