พิกัด 90kW บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารศรีอยุธยา กทม.

ผลงานการติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป พิกัด 90kW บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารศรีอยุธยา กทม.     สนใจติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อป จากทีมงาน Enrich Energy โซลาร์โซลูชั่นครบวงจร นำเข้าและจำหน่าย แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ ภายใต้แบรนด์ Solar

พิกัด 20kW โรงน้ำแข็งไทยวัฒนา จ.พิจิตร

ผลงานการติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป 20KW ณ โรงน้ำแข็ง ที่พิจิตร ฃ ฃ ฃ สนใจติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อป จากทีมงาน Enrich Energy โซลาร์โซลูชั่นครบวงจร นำเข้าและจำหน่าย แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ ภายใต้แบรนด์ Solar Rich บริการให้คำปรึกษา และออกแบบระบบโซล่ารูฟท็อป