ข้อดี และข้อเสีย ของ Magnetic Track

ข้อดี และข้อเสีย ของ Magnetic Track Magnetic Track Light นั้นเริ่มเป็นที่นิยมกันในยุคปัจจุบัน เพราะมีรูปแบบลักษณะการติดตั้งที่หลากหลายและติดตั้งร่วมกันได้อย่างลงตัว แต่ทั้งนั้นทั้งที่ การติดตั้ง โคมไฟ led แบบราง

โคมไฟ LED (Lighting Fixture Led)

โคมไฟ LED (Lighting Fixture Led) โคมไฟ LED ที่ใช้กับราง Magnetic track Light นั้นถูกออกแบบให้มีแถบแม่เหล็ก (Magnetic Bar) ที่ตัวอะแดปเตอร์