แผงโซล่าเซลล์ DIY ข้อดีข้อเสียและคำแนะนำในการติดตั้ง

แผงโซล่าเซลล์ DIY ข้อดีข้อเสียและคำแนะนำในการติดตั้ง การใช้พลังงาน โซล่าเซลล์ มีประโยชน์ทางการเงินอย่างมาก: ช่วยลดค่าไฟฟ้ารายเดือนของคุณ และยังเพิ่มมูลค่าของบ้านได้อีกด้วย สิ่งจูงใจและส่วนลดภาษี เช่น เครดิตภาษีของรัฐบาลกลางสำหรับกฎการวัดแสงพลังงาน โซล่าเซลล์ และเน็ตในท้องถิ่น สามารถลดค่าใช้จ่ายสุทธิของคุณได้ 30