แผงโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานได้เท่าใด

แผงโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานได้เท่าใด แผงโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานได้เท่าใด แผงโซล่าเซลล์ก็เหมือนกับอุปกรณ์สร้างพลังงานอื่นๆ ที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าเมื่อได้รับแสงแดด ด้วยเหตุนี้จึงมักติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาของอาคารเพื่อให้แสงแดดส่องกระทบโดยตรง อย่างไรก็ตาม เมื่อติดตั้งแล้ว ปริมาณแผงโซล่าเซลล์ ที่ผลิตได้ต่อตารางฟุตจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงขนาดประเภท และมุมของรังสีดวงอาทิตย์ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่าระบบแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละระบบสามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้เท่าใด คุณสามารถใช้เครื่องจำลองแสงแดดหรือเครื่องวัดพลังงานกลางแจ้งในการทำเช่นนี้   แผงโซล่าเซลล์ทำงานอย่างไร