เผย 5 เทคโนโลยีสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ของปี 2022

เผย 5 เทคโนโลยีสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ของปี 2022 เผย 5 เทคโนโลยีสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ของปี 2022 การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เริ่มมีการนำเอามาใช้กันบ้างแล้ว อุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2022 มีสิ่งสำคัญอย่างซอฟต์แวร์ ( Software )