เทคโนโลยีในอนาคตยานยนต์อัจฉริยะ

เทคโนโลยีในอนาคตยานยนต์อัจฉริยะ เทคโนโลยีในอนาคตยานยนต์อัจฉริยะ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้งานรถยนต์ในยุคปัจจุบัน มีเทคโนโลยีมากมายที่ถูกพัฒนาจากยุคอดีตจนกลายเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถเคยชินกันไปแล้วยกตัวอย่าง เกียร์อัตโนมัติ กระจกไฟฟ้า หรือกระทั่งระบบเซ็นเซอร์ถอยหลัง โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ได้รับการพัฒนามาตลอด ซึ่งหากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2032-2042 หรืออีก 10-20 ปีข้างหน้า การใช้รถจะเปลี่ยนไปแค่ไหน