เทคโนโลยีโซล่าเซลล์ที่ไม่ต้องใช้แสงอาทิตย์ในการผลิตพลังงาน

เทคโนโลยีโซล่าเซลล์ที่ไม่ต้องใช้แสงอาทิตย์ในการผลิตพลังงาน เทคโนโลยีโซล่าเซลล์ที่ไม่ต้องใช้แสงอาทิตย์ในการผลิตพลังงาน ในปี 1876 RICHARD EVANS DAY และ WILLIAM GRYLLS ADAMS มีการค้นพบว่าซีลีเนียมผลิตไฟฟ้าเมื่อสัมผัสกับพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ไม่สามารถผลิตพลังงานได้มาก แต่อย่างน้อยพวกเขาก็พิสูจน์ได้ว่าการสร้างพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นไปได้ ตั้งแต่นั้นมา