ออนกริด ออฟกริด อินเวอร์เตอร์ และ ระบบไฮบริด

ออนกริด ออฟกริด อินเวอร์เตอร์ และ ระบบไฮบริด อินเวอร์เตอร์ในระบบโซล่าเซลล์ได้รับการออกแบบมาเพื่อแปลงไฟ DC ที่สร้างโดยแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นกระแสไฟ AC ที่ทรัพย์สินหรือยานพาหนะของคุณใช้งานได้ เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ จึงขึ้นอยู่กับอินเวอร์เตอร์ที่จะเปลี่ยนพลังงานศักย์ทั้งหมดจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานที่ใช้งานได้ อินเวอร์เตอร์มาในรูปแบบ อินเวอร์เตอร์ ออฟกริด