อินเวอร์เตอร์ สำคัญหรือไม่กับระบบ โซล่ารูฟท็อป

อินเวอร์เตอร์ สำคัญหรือไม่กับระบบ โซล่ารูฟท็อป เซลล์แสงอาทิตย์หรือที่เรียกว่าโซล่าเซลล์ (PV) เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พวกเขาแปลงแสงแดดเป็นไฟฟ้าที่สามารถใช้ในบ้าน ธุรกิจ และโครงสร้างอื่น ๆ แม้ว่า โซล่าเซลล์ จะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แต่เพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถให้พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับที่จำเป็นต่อการจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ นี่คือที่มาของอินเวอร์เตอร์