การออกแบบแสงสว่าง ให้เหมาะสม

การออกแบบแสงสว่าง ให้เหมาะสม ความสว่างคือสิ่งที่สำคัญอย่างนึงในชีวิตประจำวันของเรา เพราะการมีแสงสว่างจะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ แสงสว่าง หรือ หลอดไฟ ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของคนเรา เพราะแสงสว่างนั้นทำให้คนเราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ แต่ทว่าแสงสว่างนั้นก็ต้องมีความเหมาะสม อีกทั้งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดตามมาอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่ที่ซึ่งมีการใช้งานที่แตกต่างกัน ย่อมต้องการสภาพแสงที่แตกต่างกันออกไป เช่น