วงการอสังหา สู่ธุรกิจ โซล่ารูฟท็อป เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

วงการอสังหา สู่ธุรกิจ โซล่ารูฟท็อป เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ยุคแห่งการร่วมมือกันอย่างแท้จริงในวงการอสังหาและ โซล่ารูฟท็อป โดยวิธีที่ผู้พัฒนาอสังหาฯ จะเข้าสู่ธุรกิจติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ได้อย่างเร็วโดยการจับมือเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ก่อนแล้ว ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ผู้พัฒนาอสังหาฯ ชั้นนำแห่งหนึ่ง ได้เริ่มเข้ามาสู่ธุรกิจติดตั้ง

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ขับเคลื่อนสมาร์ทกริด  เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าไทย

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ขับเคลื่อนสมาร์ทกริด  เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าไทย เชื้อเพลิงฟอสซิส สู้ยุคพลังงานหมุนเวียน ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) ย่อมมานำซึ่งการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในด้านต่างๆ รวมถึงในภาคพลังงานด้วย มีการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนติด โซล่ารูฟท็อป

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป สิ่งแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่า โซล่ารูฟท็อป คืออะไร ทำไมทุกวันนี้คนถึงนิยมติดตั้งเจ้า โซล่ารูฟท็อป ระบบโซล่ารูฟท็อป คือ การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยผ่าน แผงโซล่าเซลล์ บนหลังคา หรือจุดที่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ โดยระบบจะเริ่มทำงานเมื่อ แผงโซล่าเซลล์