ปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT

ปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT ปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT คือ AI ที่สามารถแชทกับผู้ใช้งานเพื่อหาข้อมูลหรือทำตามคำสั่ง ในโลกของการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่มีความสามารถในการสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์เป็นเป้าหมายของผู้วิจัยและใช้เวลาพัฒนามานาน โมเดลหนึ่งที่มีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านนี้คือ Generative Pretrained Transformer หรือ GPT ซึ่งพัฒนาโดย