ประโยชน์และข้อเสียของพลังงานโซล่าเซลล์

ประโยชน์และข้อเสียของพลังงานโซล่าเซลล์ ประโยชน์และข้อเสียของพลังงานโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โซล่าเซลล์ถูกสร้างขึ้นจากการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า และโดยทั่วไปจะใช้เพื่อจ่ายไฟให้กับบ้านและธุรกิจผ่านการใช้แผงโซล่าเซลล์แม้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีข้อจำกัดและข้อเสียเช่นกัน ประโยชน์ของพลังงานโซล่าเซลล์ ประโยชน์หลักอย่างหนึ่งของพลังงานโซล่าเซลล์คือเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แผงโซล่าเซลล์ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือมลพิษอื่นๆ เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้