การประยุกต์ใช้ ChatGPT ในด้านการศึกษา

การประยุกต์ใช้ ChatGPT ในด้านการศึกษา ทำความรู้จักกับ ChatGPT เบื้องต้น การประยุกต์ใช้ ChatGPT ในด้านการศึกษา ChatGPT ย่อมาจาก Chat Generative Pre-training Transformer