สายไฟโซล่าเซลล์ 5 เมตร สีดำ เข้าหัว MC4 โซล่าริช

  • อุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งานตั้งแต่ -40°C ถึง 90°C
  • อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ 120°C เป็นเวลา 20,000 ชั่วโมง
  • ขนาดตัวนำ 2.5 – 16 ตร.มม.
  • วัสดุตัวนำ ทองแดงกระป๋องตีเกลียวอบอ่อน
  • วัสดุฉนวน XLPE
  • วัสดุปลอก LSZH XLPO
  • รัศมีการดัด – 8xOD