Showing all 18 results

RIBBON LED คือ หลอดไฟ ที่มีเม็ด LED เรียงต่อกันเป็นเส้นตรง สามารถตัดหรือต่อ ให้เหมาะกับความต้องการของพื้นที่ ที่จะติดตั้งได้ ribbon led นั้นเป็นไฟที่สามารถนำไปตกแต่งให้กับวัสดุไม่ว่าจะเป็น เฟอนิเจอร์ ห้องนอน ผนัง อีกทั้งยังสามารถนำไปตกแต่งได้ทั้งภายในและภายนอกโดยที่ มีอุปกรณ์เสริมช่วยในการ กันนำการฝุ่น ให้เหมาะกับสภาวะการใช้งานได้อีกด้วย