Showing all 4 results

INGROUND UP LIGHT มีลักษณะคล้ายๆกับ โคมไฟ down light แต่โคม INGROUND UP LIGHT นี้ จะให้แสงสว่างจากพื้น ส่องขึ้นฟ้า หรือสามารถปรับทิศทางไปรอบข้างได้นั้น นิยมนำไป ให้ความสว่าง ป้ายโฆษณา จุดเด่นคือจะมองไม่เห็นโคมไฟ ซึ่งไม่ทำให้ บดบังป้ายโฆษณา