Showing all 4 results

LED NEON FLEX คือ หลอดไฟ ที่มีเม็ด LED เรียงต่อกันเป็นเส้นตรง สามารถ ตัดต่อได้เหมือนกับ ribbon led แต่มีความพิเศษกว่าตรงที่ สามารถ ดัดให้มีความโค้งได้แคบและแสงไฟที่ออกมาจากสม่ำเสมอ เท่ากันทั้งเส้น  นิยมนำไปใช้กับงานดีไซน์ ป้ายโฆษณา ที่สามารถดัดเป็นตัวหนังสือ หรือ รูปภาพต่างๆได้  หรือแม้กระทั่งนำไป ตกแต่งภายในห้องโดยสารรถยนตร์ของเราให้ดูหรูขึ้นอีกด้วย