Showing all 2 results

สายทนไฟ (Fire Resistant Cable)

สายทนไฟ (Fire Resistant Cable) หรือ FRC คือ สายไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้เหมาะสมต่อการใช้งานและติดตั้งในวงจรไฟฟ้าที่ต้องการความปลอดภัยสูงกว่าปกติ โดยเฉพาะในวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตที่ต้องการสายไฟทนต่อความร้อนในสภาวะเพลิงไหม้ได้เป็นอย่างดี
สายทนไฟ มีหลักการทำงานโดยอาศัยวัสดุทนไฟที่มีคุณสมบัติในการทนความร้อนสูงและไม่ลามไฟ วัสดุทนไฟที่นิยมใช้ทำสายทนไฟ ได้แก่ เทปไมก้า (Mica tape) เทฟลอน (Teflon) และเซรามิก (Ceramic)

สายทนไฟมีคุณสมบัติที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้

ต้านทานการลุกลาม (Flame Retardant) สายทนไฟจะช่วยให้เปลวไฟไม่ลุกลามไปตามสายไฟฟ้าในทันที ทำให้ไม่ขยายพื้นที่เพลิงไหม้ออกไปในวงกว้างกว่าเดิม
ปล่อยควันน้อย (Smoke Emission) หากสายทนไฟถูกเพลิงไหม้จะปล่อยควันน้อยกว่าสายไฟทั่วไป ลดการสูดควันเข้าปอด
ปล่อยก๊าซพิษน้อย (Toxic Gas Emission) หากสายทนไฟถูกเพลิงไหม้จะปล่อยก๊าซพิษน้อยกว่าสายไฟทั่วไป ลดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ประสบภัย

สายทนไฟมีการใช้งานหลากหลายประเภท เช่น

ระบบไฟฟ้าช่วยชีวิต เช่น ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ระบบลิฟต์ฉุกเฉิน ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ระบบไฟฟ้าที่สำคัญ เช่น ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมและป้องกัน
ระบบไฟฟ้าทั่วไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง โรงพยาบาล

การเลือกสายทนไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

ประเภทของสายไฟ เช่น สายไฟแรงต่ำ สายไฟแรงสูง สายไฟเปลือย สายไฟหุ้มฉนวน
ระดับความทนไฟ เช่น สายไฟทนไฟ 30 นาที สายไฟทนไฟ 60 นาที
อุณหภูมิทนไฟสูงสุด

สายทนไฟเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในอาคาร ช่วยลดความเสียหายและสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดเพลิงไหม้