โซล่าเซลล์ ทางออก สำคัญในวงการ ปูนซีเมนต์

ทางออกสำคัญของโลกกับการนำระบบ โซล่าเซลล์ หรือ โซล่ารูฟท็อป มาใช้เพื่อลด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กับธุรกิจปูนถือเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อโลกนี้มากเลยทีเดียว การผลิตปูนซีเมนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมากที่สุด และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 8% ของโลกเลยทีเดียว โดยปกติแล้ว กว่าจะมาเป็นปูนซีเมนต์ที่ใช้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนนั้น ต้องผ่านกระบวนการเผาเพื่อให้ได้ปูนเม็ดโดยใช้ความร้อนสูงที่ได้มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลก่อน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาประมาณ 40% ของกระบวนการผลิตทั้งหมดเลยทีเดียว

การที่เราจะลดภาระให้กับโลก และสร้างความยั่งยืนได้ในระยะยาว CEMEX บริษัทวัสดุก่อสร้างระดับโลก จึงได้ร่วมกับ Synhelion บริษัทเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ในการพัฒนานวัตกรรมการผลิตปูนเม็ดที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศด้วย “เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงาน โซล่าเซลล์” เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิม

เทคโนโลยีนี้จะนำความร้อนที่ได้จากการรวมแสงอาทิตย์ผ่านแผ่นกระจก หรือที่เรียกว่า แผงโซล่าเซลล์ ส่องไปยังตัวรับความร้อนบนหอคอย และนำมาใช้เป็นความร้อนในกระบวนการผลิตปูนเม็ด ซึ่งสามารถทำความร้อนได้สูงกว่า 1,500 องศาเซลเซียส เพียงพอที่จะใช้ในการเผาหินปูน ดินเหนียว และวัสดุอื่น ๆ เข้าด้วยกัน

ซึ่งการแทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในขั้นตอนนี้ได้ถึง 40% จึงถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutral) ภายในปี 2050

ความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ CEMEX และ Synhelion สามารถผลิตปูนเม็ดโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว แม้จะยังเป็นเพียงโครงการทดลอง แต่ในอนาคตคาดว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะถูกนำมาต่อยอดในกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมมากขึ้น รวมทั้งนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น การทำฟาร์มและการผลิตอาหาร  ซึ่งระบบนี้เราเรียกแบบเต็มระบบว่า โซล่ารูฟท็อป หรือถ้าใครสงสัยว่า โซล่ารูฟท็อปคืออะไร สามารถ เรียกรู้ได้จากบทความต่อไปนี้

ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคา หรือ Solar Rooftop System คือ อะไร

CR.EGCO Group