เซี่ยเหมิน ฐานการผลิตหลอดไฟ LED ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เซี่ยเหมิน ฐานการผลิตหลอดไฟ LED ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เมืองเซี่ยเหมินตั้งเป้าหมายก่อสร้าง “ฐานการผลิต หลอดไฟ LED ที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ภายในปีพุทธศักราช 2564

อุตสาหกรรม LED ของเมืองเซี่ยเหมินนั้นถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ และยังเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเมือง และยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำให้เศรษฐกิจของเมืองเติบโตได้มากขึ้นอีกด้วย เมื่อในปีพ.ศ 2547 เมืองเซี่ยเหมินได้รับเลือกให้เป็นฐานอุตสาหกรรมไฮเทคของสารกึ่งตัวนำส่องสว่างแห่งชาติแห่งแรกของจีน และด้วยการผลักดันและส่งเสริมของรัฐบาลท้องถิ่นจึงทำให้อุตสาหกรรมออปโตอิเล็กทรอนิกส์ (Optoelectronic Industry) เป็นอุตสาหกรรมประเภทแรกที่มีมูลค่าทะลุ 100,000 ล้านหยวน ในปี พ.ศ. 2562 อุตสาหกรรมออปโตอิเล็กทรอนิกส์ของเซี่ยเหมินมีมูลค่าด้านการผลิตเติบโตสูงขึ้นถึง 188,000 ล้านหยวน ในจำนวนนี้อุตสาหกรรม หลอดไฟ LED มีมูลค่าการผลิตกว่า 48,800 ล้านหยวน ซึ่งได้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสร้างรายได้กว่า 85,000 ล้านหยวน อาทิ ชิ้นส่วนโลหะ, ชิ้นส่วนพลาสติก เป็นต้น

อุตสาหกรรมออปโตอิเล็กทรอนิกส์ของเซี่ยเหมิน ยังผลิตหลอดไฟ LED ให้จีนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 15 ปี โดยในปี พ.ศ. 2562 การผลิตชิป LED ของอุตสาหกรรมออปโตอิเล็กทรอนิกส์ของเซี่ยเหมิน มีมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 50 ของมูลค่าการผลิตทั้งประเทศ และอุตสาหกรรมออปโตอิเล็กทรอนิกส์ของเซี่ยเหมิน ยังเป็นฐานการส่งออกผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนติดต่อกันยาวนานถึง 9 ปี

เมื่อต้นเดือนธันวาคมของปีพ.ศ. 2563 เมืองเซี่ยเหมินได้เริ่มโครงการก่อสร้าง “ฐานการผลิต หลอดไฟ LED ที่ใหญ่ที่สุดในโลก” โดยลงทุนไปกว่า 150 ล้านหยวน จากบริษัท Xiamen PVTECH CO.. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่าย LED ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศจีน โดย หลอดไฟ LED ของบริษัท Xiamen PVTECH CO.. Ltd. ได้ถูกส่งไปขายกว่า 100 ประเทศจากทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ที่คาดการณ์ไว้ภายใน 5 ปีหลังจากที่โครงการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ จะสามารถสร้างมูลค่าได้มากกว่า 1 พันล้านหยวนต่อปี และเกิดการจ้างงานมากกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ เมืองเซี่ยเหมิ่นยังมีวิสาหกิจ LED ที่มีการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ LED สูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศจีน อาทิ Sanan Optoelectronics Co., Ltd.

2 Kaistar Lighting Xiamen Co., Ltd. / Xiamen Changelight Co., Ltd. / Xiamen Hualian Electronics Co., Ltd. / Jingyuan Optoelectronic Co., Ltd.

นับว่าเป็นโอกาสของประเทศไทย เพราะที่ไทยนั้นก็มีการรณรงค์และมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างประหยัด และให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมาก สังเกตได้จากการผลักดันโครงการสมาร์ทซิตี้ และการสนับสนุนรณรงค์ให้ใช้เทคโนโลยี LED ของภาครัฐ ส่งผลให้ตลาด หลอดไฟ LED ภายในประเทศเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน

ขณะที่มีการคาดการณ์ว่า ตลาดหลอดไฟในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก จะเติบโตในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 13 ต่อปี และมีมูลค่าสูงถึง 580,000 ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น เทคโนโลยีความก้าวหน้าของ หลอดไฟ LED ของเมือง

เซี่ยเหมิน นับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย ที่จะขยายความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี LED กับเมืองเซี่ยเหมิน ซึ่งมีวิสาหกิจนำร่องหลายแห่งที่ติดอันดับวิสาหกิจที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ LED สูงเป็น 10 อันดับแรกของจีน