ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคา หรือ Solar Rooftop System คือ อะไร

Solar Rooftop’s Concept คือแนวคิดในการเลือกใช้พื้นที่ว่างเปล่าบนหลังคาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำเอา แผงโซล่าเซลล์ ไปติดตั้งไว้บนหลังคาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าจากภาครัฐลง

ระบบ Solar Rooftop ยังมีประโยชน์แฝงอยู่อีกหลายอย่าง เช่น ระบบ โซล่ารูฟท็อป ถือเป็นการผลิตไฟฟ้าระบบ Super micro หรือผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กมากเพื่อการอยู่อาศัย จึงช่วยปรับปรุงให้ระบบพลังงานไฟฟ้าในบ้าน หรืออาคารนั้นๆมีค่าทางไฟฟ้าที่ดีขึ้น และยังเป็นการช่วยอีกเล็กน้อยที่จะทำให้ระบบไฟฟ้าของกริด(grid) หรือในสายส่งนั้น มีกำลังงานเพิ่มเติมเข้ามาจากผู้ใช้งานระบบโซล่ารูฟท็อปที่อาจผลิตกำลังงานเหลือเกินจากการใช้งานช่วยป้อนเข้าสู่สายส่ง เสมือนเป็นโรงไฟฟ้าขนาดย่อมๆกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคอีกด้วย

บทความเพิ่มเติม

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบไฮบริด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบออฟกริด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบออนกริด