ค่าไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนมักจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น

ค่าไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนมักจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น

ค่าไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนมักจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับฤดูกาลอื่นๆ ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นในฤดูร้อน เพราะในช่วงฤดูร้อนการทำงานของเครื่องปรับอากาศนั้นทำงานหนักขึ้น ยิ่งคนร้อนแล้วก็จะใช้เครื่องปรับอากาศกันมากขึ้นแต่ต่อให้ใช้เหมือนตามปกติค่าไฟฟ้าก็จะสูงอยู่ดีเพราะว่าอากาศที่ร้อนทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักมากขึ้นจึงต้องใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นทำให้ค่าไฟฟ้านั้นสูงขึ้น แต่ก็จะมีวิธีประหยัดไฟฟ้าต่างๆตั้งแต่วิธีเบื้องไปจนถึงการประหยัดค่าไฟฟ้าระยะยาวคือการติดตั้งโซล่าเซลล์

สาเหตุหลักที่ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อน

สาเหตุที่ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นในเดือนที่อากาศร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูง ยิ่งในวันที่ไม่มีเมฆอุณหภูมิจากแสงแดดสูงขึ้นตอนกลางวันพระอาทิตย์ส่งแสงแดดอย่างเต็มที่ทำให้การใช้เครื่องไฟฟ้าต่างๆยิ่งเครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้นแน่นอนเพราะต้องปรับอากาศภายในห้องให้ค่อยๆเย็นขึ้นจากปกติถ้าไม่ใช่ฤดูร้อนจะสามารถปรับอากาศภายในห้องให้เย็นขึ้นได้ง่ายกว่าไม่ต้องปรับอากาศร้อนให้เป็นอุ่นก่อนแล้ว อุ่นกลายเป็นอากาศเย็นนี่คือสาเหตุหลักที่ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อน

  • การใช้เครื่องปรับอากาศ ในฤดูร้อน, ความร้อนจะทำให้มีความต้องการในการใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมอุณหภูมิในพื้นที่ การทำงานของเครื่องปรับอากาศนั้นอาจใช้พลังงานเป็นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
  • การใช้พัดลม การใช้พัดลมเพื่อเพิ่มความเย็นในบ้านหรือออฟฟิศเป็นสิ่งที่ทำในช่วงฤดูร้อน เพื่อลดความร้อนและเพิ่มความสะดวกสบาย การใช้พัดลมทำให้ค่าการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
  • การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ในช่วงฤดูร้อน, ความต้องการใช้พลังงานในเครื่องใช้ไฟฟ้าเสริมต่าง ๆ อาทิเช่น ตู้เย็น และเครื่องซักผ้า อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมสูง

Screenshot_1

การใช้ไฟฟ้าบ้านที่มีเครื่องปรับอากาศ 3 ตัว

การเปิดแอร์ 3 เครื่องใช้ไฟฟ้าจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นขึ้นอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดของแอร์ ความหนาแน่นของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และระยะเวลาที่ทำงานของแอร์ในแต่ละวัน หากเราสมมุติว่าแอร์ทั้ง 3 เครื่องมีกำลังการ 1,500 วัตต์ (1.5 กิโลวัตต์) และทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยอ้างอิงไปยังอัตราค่าไฟฟ้าประมาณ 5.50 บาทต่อหน่วย (1 หน่วย = 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง) คำนวณได้ดังนี้

กำลังการใช้ไฟฟ้าของแอร์ทั้ง 3 เครื่อง: 1,500 วัตต์ x 3 = 4,500 วัตต์ (หรือ 4.5 กิโลวัตต์)

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อวัน: 4.5 กิโลวัตต์ x 8 ชั่วโมง = 36 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อวัน

ค่าไฟฟ้าที่ใช้ต่อวัน: 36 กิโลวัตต์-ชั่วโมง x 5.50 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง = 198 บาท

ดังนั้น หากคุณเปิดแอร์ 3 เครื่องใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่กล่าวมา ค่าไฟฟ้าที่คุณต้องจ่ายเพิ่มขึ้นทุกวันจะอยู่ที่ประมาณ 198 บาทต่อวัน และหากคำนวณเป็นรายเดือน ค่าไฟฟ้าประมาณ 198 บาท/วัน x 30 วัน = 5,940 บาทต่อเดือน (ขออภัยหากมีอัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามภูมิภาคหรือประเทศ) ค่าไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมและการใช้งาน เช่น อุณหภูมิภายนอก ระยะเวลาในการทำงานของแอร์ และพฤติกรรมในการใช้พลังงานในบ้าน การเลือกใช้แอร์ที่มีการใช้พลังงานประหยัดและการปรับใช้พลังงานให้เหมาะสมสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนได้ โดยเฉพาะในกรณีที่เปิดแอร์ตลอดเวลา การนำโซล่าเซลล์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าในบ้านยังเป็นทางเลือกที่ดีในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า และเป็นการรับรองในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมและเก็บเกี่ยวพลังงานที่บำรุงรักษาเป็นอย่างดี

ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้น

การใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นในช่วงฤดูร้อนนั้นส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเพราะเครื่องปรับอากาศทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานหนักการใช้ไฟฟ้าก็มากขึ้น ยิ่งถ้าเปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงกลางวันเป็นปกติก็แน่นอนว่าการใช้ไฟฟ้าต้องมากขึ้นแน่นนอน แต่ก็มีหลายวิธีที่สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าไหนไม่ได้ใช้งานก็ให้ถอดปลั๊ก  ก่อนเปิดแอร์เปิดหน้าต่างรับลมให้ระบายอากาศจนอุณหภูมิภายในห้องเริ่มต่ำลงค่อยเปิดแอร์ เลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

ค่าไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมและการใช้งาน เช่น อุณหภูมิภายนอก ระยะเวลาในการทำงานของแอร์ และพฤติกรรมในการใช้พลังงานในบ้าน การเลือกใช้แอร์ที่มีการใช้พลังงานประหยัดและการปรับใช้พลังงานให้เหมาะสมสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนได้ โดยเฉพาะในกรณีที่เปิดแอร์ตลอดเวลา การนำโซล่าเซลล์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าในบ้านยังเป็นทางเลือกที่ดีในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า และเป็นการรับรองในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมและเก็บเกี่ยวพลังงานที่บำรุงรักษาเป็นอย่างดี

ประหยัดค่าไฟฟ้าติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้า

วิธีนี้ก็อาจทำให้คุณใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟฟ้ารายเดือนนั้นๆ โซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนได้ดีเพราะมีพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลักที่ใช้แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า หากติดตั้งระบบโซล่าเซลล์อย่างถูกต้องการทำงานของแผงโซล่าเซลล์ก็จะสามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ ไฟฟ้าก็จะเพียงพอต่อการใช้งานภายในอาคารหรือบ้านเรือนนั้นๆ หากต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญสำหรับระบบโซล่าเซลล์ โซล่ารูฟท็อป คอยแนะนำสนใจติดต่อ 065-845-8698 หรือ @Line :

ประหยัดค่าไฟฟ้าติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้า

 

วิธีประหยัดไฟฟ้าภายในบ้านจากโซล่าเซลล์

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม การใช้โซล่าเซลล์ในบ้านเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ โซล่าเซลล์เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านได้ รวมไปถึงวิธีประหยัดไฟฟ้าเบื้องต้นด้วยวิธีอื่นก่อนจะติดตั้งโซล่าเซลล์ หากวิธีประหยัดไฟฟ้าเบื้องต้นช่วยลดค่าไฟฟ้าได้มากพอสำหรับคุณก็อาจไม่ต้องติดตั้งโซล่าเซลล์แต่หากไม่เพียงพอต้องการที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ก็ควรศึกษาหรือสอบถามข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญก่อนติดตั้งจริง

สรุปวิธีติดตั้งโซล่าเซลล์ประหยัดค่าไฟฟ้า

วิธีประหยัดไฟฟ้าที่อาจทำได้เมื่อใช้โซล่าเซลล์รวมถึง การใช้เครื่องปรับอากาศและพัดลมอย่างประหยัดเพื่อลดความเป็นอยู่ที่อุณหภูมิสูง การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้พลังงานประหยัด เช่น หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟฟ้าแบบทั่วไป การปรับใช้พลังงานในบ้านให้เหมาะสม เช่น การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน การใช้พลังงานในเวลาที่ราคาไฟฟ้าถูกกว่า และการลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น การนำโซล่าเซลล์มาใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าในบ้านสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าและช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เป็นสุขภาพ ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการปรับตัวเพื่อเผชิญกับฤดูร้อนที่อาจเพิ่มค่าไฟฟ้าในบ้านของเรา

ENRICH ENERGY ผู้นำด้าน โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร โดยทีมงานโซล่าร์มืออาชีพ

ENRICH ENERGY ผู้นำด้าน โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร โดยทีมงานโซล่าร์มืออาชีพ

สนใจ โซล่ารูฟท็อป หรือ อินเวอร์เตอร์ สามารถติดต่อเราได้ที่ 065-845-8698

ต้องการทราบรายละเอียดการติดตั้งระบบ โซล่ารูฟท็อป คลิก